Followers

Wednesday, January 6, 2010

Akidah

Isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang adalah penggunaan 'Allah' oleh gereja dan bimbang mengelirukan akidah orang Islam di Malaysia terutamanya.

Saya pernah menulis dalam posting 'Allah' sebelum ini yang mana kaum musriyikin juga mengakui Allah sebagai salah satu dari tuhan mereka. Mereka juga mempunyai berhala lain dan antaranya dikatakan anak Allah.

Islam adalah kesinambungan ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Umat terdahulu diutuskan rasul dengan panduan dan wahyu diturunkan oleh Allah bagi menerangkan kebenaran bagaimana ajaran sepatutnya.

Antaranya, Allah sebagai Tuhan, God atau Supreme Being tidak beranak, diperanakkan, tiada sekutu dan rakan kongsi. Allah itu Tunggal. Ahad.

Setiap ajaran rasul itu lama kelamaan akan mengalami penyelewengan. Allah akan menurunkan rasul lagi bagi membetulkan akidah umat manusia hingga zaman nabi dan rasul terakhir, Rasulullah Muhamad Al-Mustafa S.A.W.

Jelas dalam surah Al-Ikhlas, Allah menurunkan wahyu bahawasanya, tiada kompromi bagi golongan mengatakan Dia beranak,diperanakkan dan mempunyai sekutu.

Soal di Arab, Dia dirujuk sebagai Allah dan sebelum kedatangan Islam, musyrikin juga memanggil salah satu dari tuhan mereka sebagai Allah hingga muncul Rasulullah S.A.W membawa ajaran yang mendapat petunjuk dari wahyu Allah sendiri melalui Al-Quran: Kalamullah.

Memang Malaysia sebuah negara unik. Orang Melayu menurut perlembagaan mesti Islam samada mereka menghayati akidah yang sebenar atau tidak. Agama lain bagi orang Melayu merupakan 'unthinkable'.

Kebimbangan penggunaan Allah bagi agama Kristian yang mempercayai Trinity mendapat tentangan dari orang Melayu/Islam kerana sifat Ketunggalan Allah sendiri menurut ajaran Islam. Di negara kelahiran Islam sendiri mempunyai Arab Kristian dan Arab Muslim dan Allah bagi mereka cuma perkataan merujuk kepada Tuhan. Bagi Muslim, Ahad atau Tunggal dan bagi Kristian Trinity: 3 dalam 1.

Masalah timbul kerana penerimaan Islam yang secara automatik dan dogma, serta 'kebakaan' tanpa mendalami akidah yang sebenar menyebabkan Melayu menjadi kadang-kadang fanatik. Isu disini sudah bukan soal akidah tetapi menjadi isu politik, emosi dan sentimen.

Untuk kita menampan unsur-unsur luar, menjadi cabaran kepada orang muslimin terpelajar, ulama-ulama, orang alim atau 'knowlegable' mentarbiah umat Islam Melayu tentang akidah yang sebenar. Dan serangan terhadap akidah muslimin sudah lama berlaku diseluruh dunia kerana seringkali sesuatu bangsa selain Melayu menganut agama yang berbagai.

Ini bukan masalah baru hingga menerobosnya akidah yang salah seperti Din Illahi di India, wahdatul wujud ajaran Ibnu Arabi yang mempunyai unsur-unsur Hindu, ajaran Ibnu Rushd yang membela ahli falsafah Greek yang menurut Imam Ghazali sebagai 'Tahafut' dan bertentangan dengan akidah merupakan isu lama.

Soal sesat akidah orang Melayu seperti ajaran rasul Melayu, Asyaari Muhammad dengan Aurad Muhammadiyah dan Ayah Pin sepatutnya lebih perlu dibimbangi dan ditangani dengan lebih luwes kerana mereka menyerang Islam dari dalam.

Kristian dan Yahudi sudah dinyatakan dalam surah 'Al-Kafirun' agama mereka agama mereka dan Islam adalah agama kita. Sudah jelas dan tidak perlu bimbang tentang ajaran mereka.

1 comment:

Tok Ngah said...

Semaklah semula pelajaran aqidah Malaysia. Setelah sekiaan lama kita diajar dengan aqidah yang payah mungkin ini masanya untuk menilai dan mempebaharui aqidah yang lebih mudah dan sejalan dengan sunnah.